Bekkelaget Kirkes Barnehage

Barnehagen ligger nær Ekebergs flotte naturområder som Brannfjell og Ekebergsletta

Barnehagen eies og drives av Bekkelaget og Ormøy menighet

Barnehagen har tre avdelinger:

Avdeling Regnbuen med 18 barn 3-6 år

Avdeling Noah med 9 barn 1-3 år

Avdeling Arken med 9 barn 1-3 år

Åpningstid 7.30-16.45

Hva er vi opptatt av:
Bekkelaget kirkes barnehage er en ordinær drevet barnehage på lik linje med andre barnehager og må til enhvert tid forholde seg til lover og regler for drift av barnehager.

Rammeplanen ligger til grunn for planleggingen, og preger det daglige innholdet i barnehagen.

Vi går på turer i skogen, har ulike former for fysisk aktivitet, bruker sang, musikk, drama, formingsaktiviteter, har førskoleklubb mm.

Det spesielle med vår barnehage er at vi er en kirkebarnehage, og eies og drives av Bekkelaget menighet som tilhører Den norske kirke.

I vår barnehage vil barna bli kjent med kirken vår, lære noen kristne barnesanger, høre om Jesus og være med på å feire kristne høytider.

De kristne grunnverdiene ligger til grunn for arbeidet, slik det skal gjøre i alle barnehager